nazivbible

Локација:

Трг Слободe бб
32230 Гуча, Србија

Телефон:  032/855-788

Наша издања

Становништво Драгачева

од половине ХV до друге деценије XXI века

Јовиша М. Славковић

 

     Људи од свог постанка настоје да што боље упознају простор на коме живе. Варљиво је и простодушно веровање да смо потпуно упознали историјско богато тле Драгачева и да је циклус његовог истраживања окончан. Кретања и промене тако су брзи и динамични да је потребно стално допуњавати стечено знање. Због тога сам уверен да ће публикација „Становништво Драгачева од половине ХV до друге деценије XXI века“, која представља прворазредне историјске изворе, унети више светлости у нашу прошлост, употпунити наша сазнања и пружити могућност за проучавање порекла становништва, социјалне структуре, демографије драгачевских насеља, административно – територијалних промена, организације власти у овом крајишту.

Књига има два дела. Први део обрађује: административно – територијалне промене, које су вршене на подручју Драгачева и изложене су хронолошким редом, почев од успостављања турске власти – 1459. године до данашњих дана, тако да се за Драгачевце може рећи да су живели у пашалуку, санџаку, нахији, кнежини, округу, капетанији, сердарству, области, бановини, срезу, региону, округу, општини – до месних заједница; затим порекло становништва Драгачева, односно време и правце његовог досељавања, као и староседеоце који су на овом простору живели и пре 17. века и пописе становништва и домаћинстава у XXI и XX веку, са миграционим и демографским карактеристикама овог краја.

Други део књиге обухвата 49 насеља Драгачева (36 у општини Лучани, пет у општини Ариље, три у општини Пожега, три у општини Ивањица, једно у општини граду Чачку и једно у општини граду Краљеву), обрађујући топониме, односно језички и историјски настанак имена насеља, пописе становништва (са именима и презименима) из дефтера, од најстаријег из 1476. године, преко 1572. до 1863. и статистичких пописа од 1921. до 1991. године; затим порекло становништва (старинце и досељенике) и пописе свих родова, односно фамилија крајем XX века, тачније 1996. године, знаковима су обележене староседеочке и досељеничке породице.

 

Локација:

Трг Слободе бб
Гуча, Србија

E - mail:

bibliotekaguca@gmail.com

Телефон:

032/855-788

Copyright © 2019, Библиотека општине Лучани, Гуча. All Rights Reserved.

Design by: DiabloDesign.eu