nazivbible

Локација:

Трг Слободe бб
32230 Гуча, Србија

Телефон:  032/855-788

"Антологија изворног народног стваралаштва"

Никола Ника Стојић 

Белешка сакупљача

    Прва збирка изворног стваралаштва изашла је 1971. године. Издавачи су били Дом културе и Сабор трубача у Гучи. У њој је објављено 276 лирских и пет епских песама; десет здравица и осам бајалица. Књига има, поред белешке сакупљача, именика казивача, речника мање познатих речи и фреквентни речник. Друга збирка штампана је 1973. године. Издавач је био Дом културе у Гучи. Она садржи 13 епских и 310 лирских песама; две здравице, два приказивања прилога на свадбама, четири бајалице и две тужбалице. На крају књиге налазе се: белешка сакупљача, именик казивача и речник мање познатих речи. Трећу збирка изворног стваралаштва издао је „Графичар“ – Чачак, 1986. године. У њој се налази: 186 лирских песама, три здравице, једно приказивање прилога на свадбама, 64 пословице, 25 легенди и девет прича. И она има белешку сакупљача, именик казивача и речник мање познатих речи.

Четврта збирка изворног стваралаштва штампана је 1995. године, има 334 лирских и 18 епских песама; 18 легенди, седам прича, 15 шала-анегдота, 12 обичаја, 70 пословица, осам брзалица, 15 загонетки, 20 клетви, 35 веровања, као и прилог о крвном сродству. Као и претходне, има белешку сакупљача, именик казивача, уз тумачење мање познатих речи. Антологија садржи грађу која је, делимично, објављивана у књигама, часописима и листовима, као и ону која се сада први пут штампа. За такву књигу сам се одлучио из два разлога. Први је што старих  збирки више нема ни по библиотекама, а потреба за њима се и даље испољава. Ради тога сам одлучио да направим нову књигу, у којој ће се налазити најбоље из старих мојих збирки, допуњено новом, разноврсном, до сада не објављиваном грађом. Верујем да ће таква књига најбоље сведочити вредности свеукупног усменог књижевног стваралаштва народа Драгачева. Други разлог је да би ученицима по школама антологија на овај начин омогућила лакше изучавање усмене народне књижевности у оквиру завичајне наставе. Ово је пета антологија изворног стваралаштва која по садржају је идентична претходном издању. Са овом збирком би се завршило објављивање и штампање највреднијег од онога што сам у свом педесетогодишњем истраживачком и сакупљачком раду забележио са усана народних певача и казивача по селима Драгачева.

Локација:

Трг Слободе бб
Гуча, Србија

E - mail:

bibliotekaguca@gmail.com

Телефон:

032/855-788

Copyright © 2018, Библиотека општине Лучани, Гуча. All Rights Reserved.

Design by: DiabloDesign.eu